Gminny Konkurs Piosenki Retro

 pt."Lata dwudzieste, lata trzydzieste..."

Żelazków 2024

Patronat

Wójt Gminy Żelazków - Michał Kraszkiewicz

     Organizator - Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie

Termin: 24 maj 2024 r. godz. 10:00

Miejsce: Sala OSP Żelazków

 

Cel konkursu

1. Popularyzacja historii polskiej piosenki i przypomnienie dorobku twórców dwudziestolecia międzywojennego.

2. Wyłonienie utalentowanych dzieci i młodzieży oraz zachęcanie jej do pracy twórczej w zakresie muzyki.

3. Popularyzacja dorobku artystycznego solistów dziecięcych i młodzieżowych.

4. Prezentacja i promocja młodych wykonawców.

5. Rozwijanie zdolności wokalnych.

6. Wymiana pomysłów, doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.

7. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

8. Integracja uczniów z naszej gminy.

Regulamin

1. W konkursie mogą wziąć udział wykonawcy przedszkoli i szkół podstawowych z terenu gminy Żelazków

2. Repertuar konkursu to wyłącznie polskie piosenki powstałe w latach 1920 - 1930.

    Każdy uczestnik obowiązany jest przygotować jedną piosenkę z tego okresu.

3. Piosenki zaproponowane w karcie zgłoszenia traktowane będą jako ostateczna propozycja do prezentacji w konkursie.

4. Wprowadza się następujące kategorie wiekowe:

 - Kategoria I (przedszkolaki)

 - Kategoria II (uczniowie klas I - III szkół podstawowych)

 - Kategoria III (uczniowie klas IV - VI)

 - Kategoria IV (uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych)

5. Każda szkoła może wytypować po troje dzieci z każdej kategorii wiekowej.

6. Zakwalifikowanie do konkursu odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika przesłanej do dnia 17 maja 2024 r. na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie

Żelazków 136,   62-817 Żelazków

lub droga elektroniczną w postaci skanów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Każdy uczestnik może wykonać jeden utwór, o czasie nie dłuższym niż 5 minut.

8. Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku-

- pendrive

- płyty CD.

Płytę należy opisać w następujący sposób:

 - tytuł piosenki

 - wykonawca

 - czas nagrania

 - kategoria wiekowa

                                                                                        Ocena

Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru do wieku wykonawcy

- emisyjne wykonanie utworu,

- interpretacja (kreatywność, oryginalność, zrozumienie i przekaz treści piosenki)

- umiejętne operowanie środkami wyrazu - mimika, gest, rekwizyt i strój z tamtych lat

- wyraz artystyczny (wykonanie, prezentacja, kontakt z publicznością)

 

                                                                                       Nagrody 

 - Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody oraz zaprezentują swoje utwory na festynie z okazji "Dnia Dziecka" w dniu 09.06.2024 r.

 - Dodatkowo w każdej kategorii wiekowej nagroda za strój z tamtych lat.

 - Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają również podziękowania w formie dyplomów i drobne upominki.

 - Ponadto powstaną pamiątkowe zdjęcia uczestników konkursu w strojach z lat 20 i 30. Sesja zdjęciowa wykonana będzie przez fotografa.

                                                                                                       Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                                                                         Dyrektor GOK

                                                                                                                   Lucyna Kaźmierczak