Gminny Ośrodek Kultury zaprasza posiadaczy losów o niżej wymienionych NUMERACH do odbioru nagród z Loterii Fantowej Dożynki 2018 z dnia 26.08.2018 r.:

Vouchery do MAR-MAX-u: 

* 80

* 336

* 413

*460

*1010

Vouchery do "Zakątka Urody"

*432

*1021

Termin odbioru do 07.09.2018 r.