W dniu 19 sierpnia w miejscowości Złotniki Małe miało miejsce poświęcenie kapliczki Matki Bożej Fatimskiej, która umiejscowiona jest przy skrzyżowaniu dróg w Złotnikach Małych. Zbudowana ona została około 1945 r.. Kapliczka zbudowana jest z cegły klinkierowej z podświetleniem wizerunku Matki Boskiej Fatimskiej.Dla mieszkańców była to doniosła chwila gdyż remont przydrożnej kapliczki doczekał się wreszcie finału. Podczas ten uroczystości została odprawiona polowa msza święta pod przewodnictwem ks. Eugeniusza Walczaka Proboszcza Parafii w Goliszewie. Po przeprowadzanej mszy świętej odbyło się poświęcenie kapliczki.

Całość uroczystości podkreślono wykonaniem okolicznościowego obrazka z widoczną Kapliczką na jednej stronie i z Jubileuszową Modlitwą Poświęcenia na drugiej stronie, które otrzymali wszyscy uczestnicy uroczystości.

Wśród wielu wiernych – mieszkańców przybyłych na mszę polową nie zabrakło przedstawicieli lokalnych organizacji, jednostek organizacyjnych gminy, radnych Gminy Żelazków, doradcy Wójta Bogdana Muszyńskiego jak również Wójta Gminy Żelazków Sylwiusza Jakubowskiego, który to był inicjatorem funduszu sołeckiego, z którego wyremontowano kapliczkę.

Kapliczka została odnowiona dzięki wytrwałości i zaangażowaniu Sołtysa Gabriela Szafrana przy współpracy wielu ludzi dobrej woli zaangażowanych w odrestaurowanie, oraz darczyńców.

Podziękowania należą się również Robertowi Szafranowi oraz Marcinowi Janiakowi, którzy położyli kostkę wokół kapliczki oraz wszystkim, którzy uczestniczyli w tym dziele.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek do miejscowej remizy.