Zespół Kabaretowo – Ludowy „Niechcice”

Zespół Kabaretowo – Ludowy „Niechcice” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Żelazkowie już od 10 lat. Nazwa „Niechcice” wywodzi się z sentymentu do twórczości Marii Dąbrowskiej urodzonej w Russowie, dlatego często występ Zespołu zaczyna się utworem Agnieszki Osieckiej „Od nocy do nocy”.

Pierwszy występ „Niechciców” przed publicznością i władzami gminy miał miejsce w Goliszewie na sali OSP 7 grudnia 2001 roku. Przez cały rok Zespół Kabaretowo – Ludowy swymi występami nawiązuje do ważnych kalendarzowych wydarzeń.

„Niechcice” mają za sobą 300 występów nie tylko na terenie gminy, ale również w powiecie i poza jego granicami.

Zespół „Niechcice” tworzą ludzie bezinteresowni, z poczuciem humoru w pełni zaangażowani w działalność kulturalną, mimo własnych zajęć członkowie chętnie niosą radość innym występując społecznie na festynach wiejskich i parafialnych i imprezach gminnych.

Zespół Kabaretowo – Ludowy obecnie liczy blisko 30 osób. W kapeli są członkowie, którzy byli od samego początku istnienia Zespołu, jak również ludzie, którzy z zamiłowania do muzyki postanowili zasilić Zespół „Niechcice”. W skład, „Niechciców” wchodzą: zespół śpiewaczy, grupa kabaretowa oraz zespół muzyczny, w którego instrumentarium obok tradycyjnych ludowych skrzypiec czy akordeonu znaleźć można gitarę i klarnet. Można rzec, że Zespół „Niechcice” jest do tańca i różańca. Doskonale odnajdują się na scenie podczas imprez. Scenariusze widowisk pisane przez Lucynę Kaźmierczak, okazjonalnie i adekwatnie do wydarzenia, spotykają się z salwami śmiechu i miłym przyjęciem przez publiczność. Jednak, gdy trzeba być poważnym na „Niechciców” również można liczyć, o czym świadczy udział w uroczystościach kościelnych.

„Niechcice” propagują regionalny folklor, tradycje i obyczaje naszych dziadków takie jak: Weselisko z Dziedzicem, Pierzok, Pyrczok i spotkania wigilijne. Ponadto „Niechcice” swoimi występami umilają czas mieszkańcom Żelazkowa podczas takich uroczystości jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dożynki. W repertuarze kapeli znajdują się pieśni ludowe, piosenki biesiadne, tańce i różne scenki kabaretowe dotyczące aktualnych problemów wsi, życia społecznego i polityki. Jednym z większych osiągnięć „Niechciców” było kila występów na targach Polagra Farm w Poznaniu, a także wyjazd do Marienbergu (Niemcy), gdzie inscenizacja ,,Weselisko z Dziedzicem” uświetniła obchody Dnia Polskiego.

W 2011 roku przypadła 10 rocznica istnienia Zespołu. Należy dodać, że najstarszą członkinią Zespołu jest pani Lucyna Zawodnia, która mając 78 lat z ogromnym zapałem kultywuje dawne zwyczaje i obrzędy. Ponadto pani Lucyna podtrzymuje tradycję słomkarstwa i plecionkarstwa.

Małgorzata Janiak

pracownik GOK