Gminny Ośrodek Kultury – o nas

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie został utworzony w 2002 roku na podstawie Uchwały Rady Gminy
Nr XXVII/204/2001.
Z dniem 1 lipca 2002 roku Zarząd Gminy Żelazków powołał Lucynę Kaźmierczak na stanowisko dyrektora GOK-u. Obowiązki dyrektora pełniła do 31 stycznia 2015 r. Nastepnie dyrektorem od 8 marca 2015 roku do 31 stycznia 2018 została Agnieszka Dumańska. Obecnie od 5 lutego 2018 r. p.o. dyrektora została ponownie Lucyna Kaźmierczak.

Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie działa na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy Żelazków. Statut ten określa strukturę, cele i zadania Ośrodka.

Współpracujemy z jednostkami z terenu gminy: radami sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich, Biblioteką Publiczną, placówkami oświatowymi, Kołem Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz z  Orkiestrą Dętą z Tykadłowa.

 

Pracownicy:

- p.o.Dyrektora - Lucyna Kaźmierczak

- główna księgowa - Elżbieta Górska

- księgowa - Joanna Chudaś

- referent - Karolina Kurzawa 

 - akustyk - Eugeniusz Macniak