images 

                                                                 W dniu 12 października  w sali OSP w Żelazkowie odbyła się Uroczysta Gala wręczenia Stypendiów Naukowych Wójta Gminy Żelazków. Szczególnie uzdolniona młodzież przybyła licznie wraz z rodzicami i opiekunami. Wręczenia symbolicznych dyplomów i podziekowań dokonali Wójt Gminy Żelazków Sylwiusz Jakubowski, Przewodniczacy Rady Gminy Józef Leśny oraz Przewodniczący Komisji Stypendialnej Sławomir Jakubczak. W szkołach podstawowych wymagana średnia do uzyskania stypendiów wynosila minimum  5,3 i uzyskało ja 71 uczniów. W gimnazjach- średnia powyżej 5,1 i uzyskało sja 46 uczniów. Szkoły ponadgimnazjalne - średnia powyżej 4,8 i uzyskało ją 46 uczniów. Studenci - średnia powyżej 4,5 i zdobyło  ją 44 stypendysów. Prócz stypendiów naukowych przyznano również stypendia w dziedzinie sportu: pływanie, kolarstwo, lekkoatletyka, taniec sportowy i piłka nożna oraz za osiągnięcia wokalne.

                                                         Laureatom GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów.

 złote gody


        Dnia 5 października w sali OSP w Żelazkowie odbyły się Złote Gody czyli Jublileusz 50-lecia pożycia Młażeńskiego. Pary małżeńskie z terenu  gminy Żelazków zostały uhonorowane medalami, które w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wójt Gminy Sylwiusz Jakubowski.
                                   Wszystkim parom GRATULUJEMY oraz życzymy długich lat w zdrowiu, szczęściu i pomyślności. 

      Coroczne Powiatowe Spotkanie z Kulturą odbyło się w tym roku w Żelazkowie 29 września w sali OSP.
Podczas spotkania wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Mycielinie pod kierownictwem Mariusza Trzcińskiego oraz Zespół Kabaretowo- Ludowy "Niechcice". 

     Oficjalną część uroczystości rozpoczęła przemowa Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala oraz Wójta Gminy Żelazków Sylwiusza Jakubowskiego. 

      Uchwałą Zarządu Powiatu Kaliskiego wręczono łącznie 14 nagród finansowych oraz 5 nagród honorowych. Wśród nagrodzonych byli również zasłużeni dla kultury z terenu naszej gminy: 

- Zespół Kabaretowo- Ludowy "Niechcice"

- Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów z Żelazkowa

- Laura Barbara Wojtysiak - dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Żelazków.

       Po wręczeniu nagród i przy akompaniamencie zespołu "Niechcice" zaproszeni goście zostali zaproszeni na poczęstunek z tradycyjnego stołu wiejskiego.

 

 

pobrane CYRK WISŁA

zaprasza

                                    w dniu

15.09.2018 r. (sobota)

godz. 17.00

do parku w Żelazkowie.