kolorowe nuty 1   
     W dniu 22.03.2019 r. w sali OSP Żelazków odbyły sie Eliminacje Gminne do XIX Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Wzięło w nich udział 18 młodych piosenkarzy z terenu naszej gminy. Po obradach jury, w których wzięli udział : Laura Wojtysiak - Dyrektor Biblioteki, Adam Michalak o raz Eryk Szolc - wokaliści oraz wykładowcy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza do półfinału Festiwalu zakwalifikowali się:

 

I Kategoria (klasy 1-3 szkoły podstawowej):

- Jakub Bogacz,

- Nadia Owczarek,

- Iga Rachelska

II Kategoria (klasy 4-6 szkoły podstawowej):

- Malwina Czarnecka,

- Nikola Majorek,

- Gabriela Ratajczyk

III Kategoria (klasy 7-8 szkoły podstawowej oraz gimnazjum):

- Zuzanna Domagalska

- Julia Lingowska

- Amelia Zawadzka.

Półfinał Festiwalu odbędzie si ę 13 kwietnia 2019 r. a finał 28 kwietnia 2019 r.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !

 

Na fotorelację zapraszamy do galerii.

Gmina Żelazków tradycyjnie, jak w latach ubiegłych przygotowała spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się 16 marca 2019 r. w sali OSP w Żelazkowie.
Licznie przybyłych gości powitała Wójt Gminy Żelazków Żaneta Lasiecka-Stodolna. Życzenia paniom złożył Przewodniczący Rady Gminy Józef Leśny, a strażacy, radni i sołtysi wręczyli kwiaty. Pani Wójt złożyła również życzenia obecnym panom, którzy 10 marca obchodzili Dzień Mężczyzny. W tym czasie panie wręczyły im czekolady.
Sobotnie spotkanie było też okazją do złożenia przez Panią Wójt życzeń sołtysom z gminy Żelazków i wręczenia im kwiatów z okazji Dnia Sołtysa, które w kalendarzu przypada 11 marca.
Obecnych na sali bawił męski zespół muzyczny „Niechcice”. Imprezę uświetnili występami uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Dębem, których przygotowała nauczyciel Beata Glapa. Chłopcy z klasy pierwszej wykonali „Taniec w Kapeluszu”, natomiast chłopiec z klasy czwartej zaśpiewał utwór „Sofia” Alvara Solera.
Zachwyt publiczności wzbudziły znane włoskie przeboje w wykonaniu Alberta Amati, piosenkarza pochodzącego z Włoch.
Podczas uroczystości strażacy w galowych mundurach częstowali gości szampanem, kawą, ciastem i tortem.
Organizatorami Gminnego Dnia Kobiet był Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka. Imprezę przygotowała i prowadziła dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Lucyna Kaźmierczak.

kolorowe nuty 1                U W A G A ! !

 

Nastapiła zmiana Eliminacji Gminnych Festiwalu Piosenki
na 22.03.2019 r. (piatek) godz. 10.00 sala OSP Żelazków.

 

                                         kolorowe nuty 1

PROJEKT REGULAMINU
XIX MIĘDZYGMINNEGO FESTIWALU
PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ

Patronat
Starosta Kaliski – Krzysztof Nosal

Organizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Opatówku
Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach
przy współpracy
Gmin Powiatu Kaliskiego
Starostwa Powiatowego w Kaliszu

 

Terminy gminnych przesłuchań eliminacyjnych : 15 marzec 2019 r. od 10.00 w Sali OSP Żelazków

Koncert Półfinałowy: 13 kwietnia 2019
Koncert Finałowy: 28 kwietnia 2019 r.

I. Cel imprezy
1. Popularyzacja dorobku artystycznego solistów dziecięcych i młodzieżowych z powiatu kaliskiego ziemskiego.
2. Popularyzacja śpiewania.
3. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci i młodzieży.
4. Promocja dziecięcej i młodzieżowej amatorskiej twórczości artystycznej.


II. Regulamin
1. W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie (soliści) ze szkół podstawowych, ostatniego roku gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych z terenu gminy Żelazków (nie będą klasyfikowani uczestnicy zgłoszeni przez szkoły prywatne).
2. Piosenka zaproponowana w karcie zgłoszenia traktowane będą, jako ostateczna propozycja do prezentacji na festiwalu.
3. Laureatów I miejsc z roku poprzedniego (2018) obowiązuje roczna karencja udziału w eliminacjach. Zostają oni jednak zaproszeni do udziału w koncercie finałowym poza konkursem.
4. Przesłuchania eliminacyjne na szczeblu gminnym odbywać się będą w poszczególnych gminach powiatu kaliskiego ziemskiego w miejscu i czasie wyznaczonym przez koordynatora gminnego. Wszystkie eliminacje gminne muszą się odbyć i wyłonić półfinalistów Festiwalu w miesiącu marcu br. Gminy, gdzie odbywać się będą przesłuchania eliminacyjne zapewniają odpowiednią salę, nagłośnienie i jury oraz ewentualne nagrody dla finalistów z gminy. Ponadto organizator gminny poinformuje szkoły o terminie przeprowadzenia eliminacji i ostatecznym terminie zgłoszenia wykonawców ze szkół znajdujących się na terenie gminy.
5. Wprowadza się następujące kategorie przesłuchań eliminacyjnych:
- kategoria I (kl. I – III szk. podst.)
- kategoria II (kl. IV – VI szk. podst.)
- kategoria III (klasy VII –VIII szkoła podstawowa, III gimnazjalna oraz szkoła ponadgimnazjalna)
6. Do półfinału wybranych zostanie troje wykonawców w każdej kategorii wiekowej wyłonionych w drodze eliminacji w każdej z gmin powiatu kaliskiego ziemskiego. Z grona półfinalistów jury wybierze ścisłe grono finalistów maksymalnie po 6 wykonawców w każdej kategorii wiekowej. W finale zostaną wybrani zwycięzcy oraz osoby wyróżnione w każdej z kategorii.
7. Każdy uczestnik festiwalu powinien znajdować się pod opieką nauczyciela prowadzącego lub rodzica, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. Ponadto każdy uczestnik festiwalu powinien być ubezpieczony na czas przyjazdu i pobytu przez instytucję delegującą.
8. O terminach zorganizowania gminnych przesłuchań eliminacyjnych szkoły terenu danej gminy zostaną poinformowane indywidualnie w terminach dogodnych dla organizacji w danej gminie. Zakwalifikowanie do festiwalu odbywa się na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia uczestnika dostarczonej lub przysłanej na adres koordynatora eliminacji na terenie gminy.
9. Wszyscy wykonawcy zgłoszeni do Festiwalu zostaną zaproszeni do bezpłatnego udziału w warsztatach wokalnych poprzedzających występ konkursowy. Udział w warsztatach jest dobrowolny i obowiązują w ich trakcie podobne zasady bezpieczeństwa jak przy Festiwalu (pkt 6. Regulaminu).
10. Wykonawcy zakwalifikowani do finału wyrażają zgodę na zarejestrowanie ich piosenek na płytach CD oraz podania nazwiska wykonawcy, instruktora i reprezentowanej instytucji w celach promocyjnych Festiwalu.
11. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i ubezpieczenia uczestników.
12. Wzięcie udziału w wydarzeniu powiatowym jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku na stronie organizatorów, powiatu kaliskiego i stronie FB w przygotowanej relacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia oraz w folderach promocyjnych powiatu, tylko w celu promocji powiatu. Uczestnik wydarzenia, nie będzie żądał zapłaty za wykorzystanie jego wizerunku w w/w formie.
13. Werdykt jury jest ostateczny.
III. Repertuar
Na przesłuchanie i finały uczestnicy przygotowują 2 piosenki w tym pierwsza, piosenka główna, obowiązkowo w języku polskim.
IV. Wymogi i informacje techniczne
1. Dopuszcza się następujące nośniki dźwięku:
- pendrive,
- płyty CD.
2. Nośnik należy opisać ( nazwisko wykonawcy i kategoria wiekowa) i dostarczyć z odpowiednim wyprzedzeniem Organizatorom.
3. Wyklucza się akompaniament instrumentalny podczas wykonania utworów w trakcie przesłuchań.
V. Ocena
Jury w swej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
- dobór repertuaru do wieku wykonawcy,
- poprawna interpretacja,
- emisyjne wykonanie utworu,
- ogólny wyraz artystyczny.
VI. Nagrody
Jury przyzna nagrody i wyróżnienia:
- we wszystkich kategoriach jury przyzna nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów festiwalu i sponsorów,
- finaliści z każdej kategorii wystąpią w koncercie finałowym, mającym na celu wytypowanie zwycięzców XVIII Międzygminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
- laureaci I miejsc wszystkich kategorii kwalifikują się do finału Kaliskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza (24.V.2019 r.) oraz innych Festiwali i konkursów.

VI. Kontakt do Organizatorów Festiwalu


Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 2, 62-860 Opatówek
tel. 62/7618118 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Kultury, Popów54/1, 62-865 Szczytniki
tel. 62/7625037 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt do Organizatora Gminnego przesłuchania eliminacyjnego:
Gminny Ośrodek Kultury w Żelazkowie
tel. 62 7691300 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.